ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยอาศัยเทคโนโลยี การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน
วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยอาศัยเทคโนโลยี การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน
นางดาเรศร์​ กิตติโยภาส​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ ร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช​อันเนื่องมาจาก​พระราชดำริ​ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยาม​บรม​ราช​กุมารี​ (อพ.สธ.) ณ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​อีสาน (มทร.อีสาน) ร่วมกับหน่วยงานร่วมฉลองพระราชดำริต่าง ๆ จาก​กระทรวง​เกษตรและสหกรณ์​ และกระทรวงอื่น ๆ
นางดาเรศร์​ กิตติโยภาส​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ ร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช​อันเนื่องมาจาก​พระราชดำริ​ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยาม​บรม​ราช​กุมารี​ (อพ.สธ.) ณ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​อีสาน (มทร.อีสาน) ร่วมกับหน่วยงานร่วมฉลองพระราชดำริต่าง ๆ จาก​กระทรวง​เกษตรและสหกรณ์​ และกระทรวงอื่น ๆ
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562 ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ภายในงานมีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตร เช่น มะม่วง มะพร้าว ไข่ไก่ และปลากัด โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกิจกรรมการตำส้มตำมะม่วง(ลีลา) และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นจุดถ่ายภาพ check-in นิทรรศการ จุดจำหน่ายผลผลิตมะม่วง และจุดจำหน่ายสินค้าจาก วิสาหกิจชุมชน ศพก. และแปลงใหญ่
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562 ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ภายในงานมีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตร เช่น มะม่วง มะพร้าว ไข่ไก่ และปลากัด โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกิจกรรมการตำส้มตำมะม่วง(ลีลา) และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นจุดถ่ายภาพ check-in นิทรรศการ จุดจำหน่ายผลผลิตมะม่วง และจุดจำหน่ายสินค้าจาก วิสาหกิจชุมชน ศพก. และแปลงใหญ่
นางดาเรศร์​ กิตติโยภาส​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ และคณะเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ.ปทุมธานี ศึกษาดูงานเกษตรอัจฉริยะ ด้านการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งสัญญาณ​จ่ายน้ำ ด้วยการตั้งเวลา เมื่อหมดเวลาระบบน้ำจะปิดเอง สามารถลดจำนวนท่อในแปลงที่ต้องติดก๊อกน้ำทุกแปลงได้
นางดาเรศร์​ กิตติโยภาส​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ และคณะเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ.ปทุมธานี ศึกษาดูงานเกษตรอัจฉริยะ ด้านการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งสัญญาณ​จ่ายน้ำ ด้วยการตั้งเวลา เมื่อหมดเวลาระบบน้ำจะปิดเอง สามารถลดจำนวนท่อในแปลงที่ต้องติดก๊อกน้ำทุกแปลงได้
กรมส่งเสริมการเกษตร มั่นใจลดผลกระทบต่อเกษตรกรจากการขาดแคลนน้ำในช่วงแล้งสำเร็จ เผยปรับพื้นที่ปลูกพืชหลากหลายแทนนาปรังแล้ว นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำมี 11 จังหวัด
กรมส่งเสริมการเกษตร มั่นใจลดผลกระทบต่อเกษตรกรจากการขาดแคลนน้ำในช่วงแล้งสำเร็จ เผยปรับพื้นที่ปลูกพืชหลากหลายแทนนาปรังแล้ว นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำมี 11 จังหวัด
วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหารือประเด็นการเผยแพร่ข่าวสารของกรมส่งเสริมการเกษตรในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 และสร้างความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหารือประเด็นการเผยแพร่ข่าวสารของกรมส่งเสริมการเกษตรในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 และสร้างความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
ว่าที่ร้อยตรีสมสวย​ ปัญญาสิทธิ์​ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร​ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมหารือการเตรียมการจัด 3 กิจกรรม ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่​เฉลิมพระเกียรติ​ฯ โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และงาน Beijing Expo 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน​ เพื่อดำเนินการทุกกิจกรรมอย่างสมพระเกียรติ ทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ มุมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร และการแสดงเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
ว่าที่ร้อยตรีสมสวย​ ปัญญาสิทธิ์​ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร​ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมหารือการเตรียมการจัด 3 กิจกรรม ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่​เฉลิมพระเกียรติ​ฯ โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และงาน Beijing Expo 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน​ เพื่อดำเนินการทุกกิจกรรมอย่างสมพระเกียรติ ทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ มุมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร และการแสดงเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
วันที่ 20 มีนาคม 2562 ช่วงบ่าย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการหารือร่วมกับชมรมสื่อเกษตรดิจิทัลและเอสเอ็มอีไทย เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบน้ำในหน้าแล้งให้กับเกษตรกร
วันที่ 20 มีนาคม 2562 ช่วงบ่าย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการหารือร่วมกับชมรมสื่อเกษตรดิจิทัลและเอสเอ็มอีไทย เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบน้ำในหน้าแล้งให้กับเกษตรกร
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการคัดเลือก ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง การยางแห่งประเทศไทย กรมปศุสัตว์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมกันคัดเลือก ต้นแบบวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm) 6 ภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการคัดเลือก ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง การยางแห่งประเทศไทย กรมปศุสัตว์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมกันคัดเลือก ต้นแบบวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm) 6 ภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้
วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานในฐานะประเทศไทยในงาน The International Horticultural Exhibition 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในงานประกอบด้วยนิทรรศการถาวร นิทรรศการด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการจัดกิจกรรม สัปดาห์ประเทศไทย (Thailand week) และ รวมทั้งการเตรียมให้ข้อมูลด้านต่างๆ อาทิ การดูแลรักษาสวนไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล ณ Thailand pavillion
วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานในฐานะประเทศไทยในงาน The International Horticultural Exhibition 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในงานประกอบด้วยนิทรรศการถาวร นิทรรศการด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการจัดกิจกรรม สัปดาห์ประเทศไทย (Thailand week) และ รวมทั้งการเตรียมให้ข้อมูลด้านต่างๆ อาทิ การดูแลรักษาสวนไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล ณ Thailand pavillion
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเสวนาในหัวข้อ \"เทคโนโลยีสำหรับเกษตรอัจฉริยะ: Smart Tech to Smart Farm\" เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเสวนา
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเสวนาในหัวข้อ \"เทคโนโลยีสำหรับเกษตรอัจฉริยะ: Smart Tech to Smart Farm\" เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเสวนา
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา จัดทำข้อมูลแจ้งเตือนเกษตรกรงดเผาในพื้นที่การเกษตร จากการคาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้าทุกสัปดาห์ ในช่วงวันที่ 15 -22 มีนาคม 2562
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา จัดทำข้อมูลแจ้งเตือนเกษตรกรงดเผาในพื้นที่การเกษตร จากการคาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้าทุกสัปดาห์ ในช่วงวันที่ 15 -22 มีนาคม 2562