ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 24 กันยายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบโลกิสติกส์การเกษตร ครั้งที่ 4/2562 และร่วมประชุมการแนวทางการขับเคลื่อน Big Data และ GovTech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 24 กันยายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบโลกิสติกส์การเกษตร ครั้งที่ 4/2562 และร่วมประชุมการแนวทางการขับเคลื่อน Big Data และ GovTech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2562
เมื่อเวลาวันที่ 23 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการเกษตรอาหารกลางวัน และผลการดำเนินงานของนักเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนโคกศิลา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
เมื่อเวลาวันที่ 23 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการเกษตรอาหารกลางวัน และผลการดำเนินงานของนักเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนโคกศิลา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธี สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถ.ศูนย์ราชการ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ใน “งานวันลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธี สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถ.ศูนย์ราชการ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ใน “งานวันลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
เกษตรเปิดตัวโครงการจิตอาสา พร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 21 จังหวัด
เกษตรเปิดตัวโครงการจิตอาสา พร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 21 จังหวัด
วันที่ 23 กันยายน 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่บ้านป่ากุดหวาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ต้นพันธุ์มะละกอ แค มะเขือพวง หญ้าเลี้ยงสัตว์ และเชื้อราไตรโคเดอร์มา รวมทั้งมอบอาหารกลางวันพร้อมรับประทาน จำนวน 500 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยภายหลังจากที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำพิธีปล่อยคาราวานโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้วในช่วงเช้า
วันที่ 23 กันยายน 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่บ้านป่ากุดหวาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ต้นพันธุ์มะละกอ แค มะเขือพวง หญ้าเลี้ยงสัตว์ และเชื้อราไตรโคเดอร์มา รวมทั้งมอบอาหารกลางวันพร้อมรับประทาน จำนวน 500 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยภายหลังจากที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำพิธีปล่อยคาราวานโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้วในช่วงเช้า
วันที่ 22 กันยายน 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม \"โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย\" และรับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยจากพื้นที่ 9 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 7 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน
วันที่ 22 กันยายน 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม \"โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย\" และรับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยจากพื้นที่ 9 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 7 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน
วันที่ 22 กันยายน 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย
วันที่ 22 กันยายน 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย
วันที่ 20 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Topcon Corporation และ บริษัท Shanghai Zuoanxiuhul Electronic Technology จำกัด ภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 20 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Topcon Corporation และ บริษัท Shanghai Zuoanxiuhul Electronic Technology จำกัด ภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 19 กันยายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการรูปแบบนิติบุคคล
วันที่ 19 กันยายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการรูปแบบนิติบุคคล
วันที่ 18 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการสัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสร้างความเข้าใจก่อนปฏิบัติหน้าที่จริง
วันที่ 18 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการสัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสร้างความเข้าใจก่อนปฏิบัติหน้าที่จริง
วันที่ 16 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับอุปนายกสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทยและคณะเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมด้วย Mr. Nicholas James Birsa Miss Amaris Daniels ยุวเกษตรกรจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ภายใต้การดูแลของสมาคมฯ
วันที่ 16 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับอุปนายกสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทยและคณะเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมด้วย Mr. Nicholas James Birsa Miss Amaris Daniels ยุวเกษตรกรจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ภายใต้การดูแลของสมาคมฯ
วันที่ 16 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการปรับโครงสร้างหนี้สินและติตามเร่งรัดลูกหนี้ที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
วันที่ 16 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการปรับโครงสร้างหนี้สินและติตามเร่งรัดลูกหนี้ที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร