ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายชนินทร์ รุ่งแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ที่ปรึกษา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและการค้าปลีกผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูลพร้อมมะม่วงสดไปประเทศจีน พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ และสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายชนินทร์ รุ่งแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ที่ปรึกษา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและการค้าปลีกผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูลพร้อมมะม่วงสดไปประเทศจีน พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ และสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเยียนการทำกิจกรรมปลูกผักหวานป่าและไผ่ ที่บ้านอิ่วเมี่ยน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเยียนการทำกิจกรรมปลูกผักหวานป่าและไผ่ ที่บ้านอิ่วเมี่ยน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
วันที่ 4ตุลาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อมอบพันธุ์พืชจำนวน 7,000 ชุด และเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า จำนวน 250 ชุด ให้กับช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 250 ราย
วันที่ 4ตุลาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อมอบพันธุ์พืชจำนวน 7,000 ชุด และเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า จำนวน 250 ชุด ให้กับช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 250 ราย
วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะที่จุดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานและสำรวจพื้นที่แปลงนาและโรงสี เครื่องมื่อเครื่องจักรในการดำเนินงาน โรงเรือนปลูกผักร่วมกับนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน เจ้าของแปลง
วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะที่จุดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานและสำรวจพื้นที่แปลงนาและโรงสี เครื่องมื่อเครื่องจักรในการดำเนินงาน โรงเรือนปลูกผักร่วมกับนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน เจ้าของแปลง
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้กำลังใจและมอบพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืช และเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า พร้อมให้คำแนะนำในการปลูกผักแบบยกแคร่ให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 250 ราย โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอตาลสุม รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตาลสุม
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้กำลังใจและมอบพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืช และเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า พร้อมให้คำแนะนำในการปลูกผักแบบยกแคร่ให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 250 ราย โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอตาลสุม รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตาลสุม
วันที่ 4ตุลาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อมอบพันธุ์พืชจำนวน 7,000 ชุด และเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า จำนวน 250 ชุด ให้กับช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 250 ราย
วันที่ 4ตุลาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อมอบพันธุ์พืชจำนวน 7,000 ชุด และเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า จำนวน 250 ชุด ให้กับช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 250 ราย
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริการเกษตร พร้อมด้วยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมเรื่องการช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในเขตภาคอีสานใต้ร่วมกับเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธ รัอยเอ็ด ศูนย์ขยายพันธุ์พืชในเขตภาคอีสาน
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริการเกษตร พร้อมด้วยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมเรื่องการช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในเขตภาคอีสานใต้ร่วมกับเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธ รัอยเอ็ด ศูนย์ขยายพันธุ์พืชในเขตภาคอีสาน
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการเตรียมงานการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการเตรียมงานการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง เข้าสักการะศาลพระภูมิและศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมการเกษตร จากนั้นเดินทางเข้าสักการะคันไถที่ใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ต่อจากนั้นได้เข้าสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนแรก เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 19 ณ.อาคาร 1 และ อาคาร 3 กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง เข้าสักการะศาลพระภูมิและศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมการเกษตร จากนั้นเดินทางเข้าสักการะคันไถที่ใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ต่อจากนั้นได้เข้าสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนแรก เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 19 ณ.อาคาร 1 และ อาคาร 3 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานสัมมนาและรับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้เน้นย้ำในส่วนของแผนปฏิบัติการโลกิสติกส์การเกษตรที่มีคุณภาพและการสร้างศูนย์บริการให้กับประชาชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในด้านต่างๆได้อย่างครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลจากระบบ Big data
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานสัมมนาและรับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้เน้นย้ำในส่วนของแผนปฏิบัติการโลกิสติกส์การเกษตรที่มีคุณภาพและการสร้างศูนย์บริการให้กับประชาชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในด้านต่างๆได้อย่างครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลจากระบบ Big data
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นายสำราญ  สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังการเปิดงานสัมมนา Year End Conference ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังการเปิดงานสัมมนา Year End Conference ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี