วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทน กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและรับมอบรางวัลในการประกวดหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018 )

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทน
กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและรับมอบรางวัลในการประกวดหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018 ) ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทรงกลม ชั้น 3 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยในครั้งนี้ได้รับรางวัล 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo และรางวัลหน่วยงานที่มีการให้บริการเว็บเซอร์วิส (Web Service) ที่รองรับ IPv6
ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกรางวัลความสำเร็จของกรมส่งเสริมการเกษตรในการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการพัฒนาและต่อยอดการให้บริการดิจิทัลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป

  • 20190508_00703.jpg
  • IMG_8562.jpg
  • IMG_8583.jpg
  • IMG_8585.jpg
  • IMG_8558.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 10/05/2019