ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน