นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์บริการประชาชน ริมถนนเอกชัย หน้าบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 17/04/2560