วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.เป็นประธานเปิด "การคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่นระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๐" ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

      วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.เป็นประธานเปิด "การคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่นระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๐" ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ทั้งนี้ได้ให้แนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินงานของ ศดปช.ชุมชนดินดำ เพื่อให้ดำเนินการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งให้กำลังกำลังใจแก่คณะกรรมการ และสมาชิกทุกท่าน โดยมีนายโกวิทย์ ศีลพัฒน์ เกษตรอำเภอจังหารกล่าวรายงาน และนายคำพีร์ สุวรรณศรี ประธาน ศดปช.ชุมชนดินดำ กล่าวให้การต้อนรับ และแนะนำศูนย์ฯ สืบเนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมา กษจ.ร้อยเอ็ดได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก ศดปช. ดีเด่นระดับจังหวัด โดยการคัดเลือกจาก ศดปช. ทั้งหมด 20 อำเภอ ผลการคัดเลือกเล็งเห็นว่า ศดปช.ชุมชนดินดำ มีความเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น ศดปช. ตัวแทนของ กษจ.ร้อยเอ็ด เพื่อการประกวด ศดปช.ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๐ ต่อไป

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 19/06/2560