อบรมถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (โรงเรียนเกษตร) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจังหาร จ.ร้อยเอ็ด

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 07/06/2560