วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมสสก.๔ ขก นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครง ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมสสก.๔ ขก นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครง ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.นายเสงี่ยม กอนไธสง ผู้แทนผอ.สสก.๗ นม ว่าที่ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น นายมงคล คงสุข ผอ.ศสพ.มค ผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่าย เจ้าหน้าที่ สสก.๔ ขก ให้การต้อนรับ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 12/07/2560