วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.เป็นประธานเปิดการประชุมสัญจร

          วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.เป็นประธานเปิดการประชุมสัญจร "มหกรรม Young Smart Farmer ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ ๗" ภายใต้แนวคิด Showcase Power Team ตอน เยือนดินแดนข้าวหอมมะลิโลก ตะลุยตลาดนัดเกษตรกรรม พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่สมาชิกเครือข่าย YSF ทุกคนได้แรงบันดาลใจในขับเคลื่อนงานอย่างเข้มแข็ง และประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นได้เยี่ยมชมบูธการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ของสมาชิกเครือข่าย YSF ทั้ง ๑๒ จังหวัด และร่วมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก ณ ลานกิจกรรมวัดบ้านสงเปลือย ต.เมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 12/06/2560