เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 4/2560

       วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร และนายจำนงค์ ทองกลม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมแตงโมหวาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินการจัดงาน Field day และการดำเนินงานตาม Road map การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 26/04/2560