เกษตรจังหวัดมุกดาหารเปิดการอบรมผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

นานวีรศักดิ์   วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร  โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอๆละ 2 ราย เข้ารับการอบรม  รวมทั้งสิิ้น 20 ราย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 24/08/2560