มอบเงินบริจาคเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย

วันนี้ (27 เม.ย. 60) นางระนอง  จรุงกิจกุล  เกษตรจังหวัดกระบี่  มอบเงินที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้โอนเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมา แก่กลุ่มเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทับปริก  อ.เมืองกระบี่    วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการศึกษาและผู้สูงอายุตำบลหน้าเขา  อ.เขาพนม  และกลุ่มเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลสินปุน  อ.เขาพนม    รวม  3  กลุ่ม ๆ ละ  5,000  บาท  เพื่อนำไปใช้ในการฟื้นฟูสวนและพัฒนาอาชีพการเกษตรต่อไป

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 27/04/2560