รับนโยบาย "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน" จาก รมว.เกษตรและสหกรณ์

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ 26 อำเภอ เข้าร่วมรับนโยบาย "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน" จากนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเน้นย้ำให้ ข้าราชการกระทรวงเกษตร โดยเฉพาะ เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน (Chief of operation)  ระดับจังหวัด และ คณะกรรมการระดับอำเภอ (operation team)เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดย นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับฟัง และร่วมชี้แจงทางเลือกให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมและนำเสนอต้นแบบชาวสวนยาง "นายสำเนียง เกิดผล" ชาวสวนยาง จ.เลย ที่สร้างอาชีพเสริม ปลูกฝรั่ง และทำเกษตรผสมผสาน ที่มีรายได้จากการทำสวนยางเพียงอย่างเดียว สร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 29/01/2561