เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟรับอรุณ”

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟรับอรุณ” ณ สวนหย่อมศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเกษตรจังหวัดยโสธร ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา 2560” และการจัดกิจกรรม “ปั่นเยี่ยมเกษตรกร (Bike For Farmer) ครั้งที่ 2/2560” ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 24/04/2560