ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ีทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ีทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 27/06/2562