เกษตรสุโขทัยอบรม อกม. ในการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)

วันที่ 28 เมษายน 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรมถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ผ่านโครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2560 ซึ่งคัดเลือกจาก อกม.ที่เป็นต้นแบบของเกษตรกร 9 อำเภอ จำนวน 45 ราย เพื่อนำไปถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) แก่เกษตรกรเป้าหมาย โดยทีมวิทยากรนักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ (Future DOAE) และนายสำเริง ภูมลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยในการอบรมครั้งนี้นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย ได้มาพบปะและมอบแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้นำไปปฏิบัติต่อไป

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 28/04/2560