สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำสัปดาห์

 

วันที่ 24 เมษายน 2560 นายสวัสดิ์  สิงห์สุข เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 24/04/2560