นายประสงค์  พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา  ลงพื้นที่อำเภอระโนดเพื่อติดตามงานและมอบแนวทางการปฏิบัติ งานส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรอำเภอระโนดและเจ้าหน้าที่พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรแปลง ใหญ่ของตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 16. มค 61

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 16/01/2561