เกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสาน ประจำปี 2561 “เกษตรอีสานสืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันมึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสาน ประจำปี 2561 “เกษตรอีสานสืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” โดยมี นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และตรวจเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพืชสมุนไพร  ระบบงานส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านมา ระบบน้ำเพื่อการเกษตร และนิทรรศการจากศูนย์ปฏิบัติการ 8 ศูนย์ และ 12 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเยี่ยมชมผลงานของ ysf ทั้ง12จังหวัดในการดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4 ขอนแก่น โดยนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมติดตามและพบปะให้กำลังแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 26/01/2561