ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ นายมีศักดิ์ ภักดีคง พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดสงขลา นายประสงค์ พีรธรากุล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ศพก./เกษตรแปลงใหญ่ โดยมีนายสมจิตร แดงเอียด เกษตรอำเภอระโนดพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอระโนดให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม 22 มค 61

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 22/01/2561