วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก มอบหมายให้นางวชิรา ไฝเจริญมงคลผอ.กวส เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมสสก.๔ ขก

       วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก มอบหมายให้นางวชิรา ไฝเจริญมงคลผอ.กวส เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมสสก.๔ ขก โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากสำนักงานเกษตรอำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๕๐ คน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 19/06/2560