วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายเฉลิมยศ ชัยคุณแสง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เรื่อง การวางยุทธศาสตร์และแนวทางการวางผังพัฒนาพื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่  3 พฤษภาคม 2560  นายเฉลิมยศ   ชัยคุณแสง  ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เรื่อง การวางยุทธศาสตร์และแนวทางการวางผังพัฒนาพื้นที่จังหวัดราชบุรี  ณ โรงแรม ณ เวลา  อ.เมือง จังหวัดราชบุรี

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 05/05/2560