ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมากิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างทายาทเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมากิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างทายาทเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 08/03/2562