วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น ร่วมทำกิจกรรม ๕ ส ณ บริเวณพื้นที่สำนักงาน

วันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น ร่วมทำกิจกรรม ๕ ส ณ บริเวณพื้นที่สำนักงาน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 14/06/2560