วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.นายพงศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีเปิดงาน

          วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.นายพงศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีเปิดงาน "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ เทศบาลตำบลบ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โดยมีว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่นกล่าวรายงานพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่าง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพี่น้องเกษตรกร อำเภอพระยืน ร่วมให้การต้อนรับ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 27/07/2560