วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน เมษายน 2560 โดยมี นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เป็นประธานการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.  นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์  ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี  เป็นประธานการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 7/2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 05/05/2560