ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาพิมพ์วารสารส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 เดือนต่อฉบับ รวม 6 ฉบับ ฉบับละ 2,600 เล่ม รวมทั้งสิ้น 15,600 เล่ม

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 19/12/2561