วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก ๔ ขก ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ที่ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

     วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก ๔ ขก ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ที่ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตร ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น     

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 22/06/2560