ติดตามนิเทศน์งานครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานแก่คณะติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๒๔ ม.ค.๖๑

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 24/01/2561