ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอนุชา ยาอีด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ๕ สงขลา ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๑๘ ม.ค.๖๑

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 18/01/2561