ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี)

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี) การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 20 รายการ และการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 21/09/2561