เกษตรจังหวัดยโสธร ลุยพื้นที่สำรวจเส้นทาง

    วันที่ 21 เมษายน 2560 นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่อำเภอเลิงนกทา เพื่อสำรวจเส้นทางในการปั่นจักรยานสำหรับกิจกรรม "Bike for Farmer" รวมระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร ณ อุทยานภูหมู ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 21/04/2560