วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สสก.2 จ.ราชบุรี โดย นายบุญทวี โคมแก้ว นวก.ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับ นักวิชาการกลุ่มอารักขา จังหวัดราชบุรี เก็บข้อมูลแปลงต้นแบบการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี โดย นายบุญทวี  โคมแก้ว นวก.ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับ นวส.กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และ สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อเก็บข้อมูลแปลงต้นแบบการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 05/05/2560