ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 กลุ่ม รวม 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 17/01/2562