วันที่ 5 พ.ค. 2560 นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ร่วมงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)ฯ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

วันที่ 5 พ.ค. 2560 นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ร่วมงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยวอำเภอบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 06/05/2560