วันที่ 6 ก.ค. 2560 นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ติดตามโครงการของชุมชนใน “โครงการ 9101 ตามร้อยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ในพื้นที่ จ.ราชบุรี

Update Date : วันที่ข่าว : 06/07/2560