ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ภายใต้โครงการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ภายใต้โครงการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 62067360537 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 27/06/2562