ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช 1 (โรงเรือนอนุบาล 1) จำนวน 1 รายการ

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่  7 จังหวัดมหาสารคาม) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช 1 (โรงเรือนอนุบาล 1) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 04/09/2561