ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุและเสาอากาศ ระบบ เอ เอ็ม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 22/10/2561