สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ร่วมงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 นายธงชัย  สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยนางบุตรดี  สิงห์คร นำคณะ อกม. ร่วมงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัด ที่ขอนแก่นฮอลล์ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น โดยมี นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน และว่าที่ ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานนี้ นายพงศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติร่วมกิจกรรมและขึ้นเวทีพูดคุยกับ อกม. และเจ้าหน้าที่เกษตรทุกคน 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 22/06/2560